Includes antologi tar form

Arbetet med Includes antologi om breddad rekrytering och breddat deltagande går framåt. Under två givande dagar på Långholmen har det diskuterats textbidrag och arbetet framåt. Till hösten räknar vi med att ha ett utgivningsdatum klart – och så småningom en hel bok full med spännande forskning och texter!

Medverkande på skrivdagarna var Linn Svärd, Monica Johansson, Jenny Lindström, Magnus Karlsson, Mattias Burell, Joakim Johansson, Anna Ambrose, Helena Reierstam, Tommie Petersson, Linda Borger, Lotta Bergman och Frida Hessel

SNS-seminarium: Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering? Nu finns inspelningen

Torsdag 25 april 2024, 13:30–14:45
Online + IRL SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från kl. 13:15.

Inspelat seminarium här

Under slutet av 1960-talet skedde en påtaglig ökning av antalet studenter i Sverige. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och det uppstod ett behov av att reglera antalet personer som läste vidare och öka styrningen av studenternas utbildningsval. 1977 genomfördes därför en omfattande reform som bland annat resulterade i etablerandet av tolv nya högskolor runt om i landet.

Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering?

Nationella likavillkorskonferensen 15-16 maj Linnéuniversitetet

Program, Nationella lika villkorskonferensen 2024

”Konferensen syftar till att gå bortom grundläggande problemfrågeställningar och i stället sätta ljus på framåtblickande strategier som främjar en akademi på lika villkor.

Konferensens mål är att skapa förutsättningar för att nå de jämställdhetspolitiska målen och bli bättre på förebyggande arbete mot diskriminering och exkludering genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Konferensen vänder sig till anställda på svenska universitet och högskolor som arbetar eller är intresserade av att lära sig mer om lika villkor och jämställdhet vid svenska lärosäten, till exempel administrativ personal, lärare, forskare, studenter, studentkårer och ledning, men även andra organisationer med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor.”

(Olivia Nuvotny, utredare på DO)

Mer info och anmälan här (anmälan stänger 2 maj)

 

Att mäta breddad rekrytering – vilka möjligheter finns med Bak- och framgrund? (UHR webbinarium om breddad rekrytering och breddat deltagande)

Onsdagen den 20 mars, kl. 9.00-9.45

Bak- och framgrund är ett användbart statistikverktyg för att skaffa kunskap om sina studentgrupper och kan användas för att sätta mål och följa upp breddad rekrytering. Mattias Renehed från Ladokkonsortiet berättar om Bak- och framgrund som är ett system som hämtar data ur flera olika register på SCB.

Webbinariet vänder sig främst till dig som har begränsad kunskap om möjligheterna med Bak- och framgrund. Du behöver inte vara användare av verktyget. Syftet är att öka kännedomen om vilka möjligheter som finns med Bak-och framgrund. Det finns mycket kunskap att hämta som underlättar arbetet med breddad rekrytering och genomströmning. Om du inte själv är användare av verktyget, börja med att se om du kan samarbeta med någon användare på ditt lärosäte.

 

Temadag på Karolinska Institutet 14 mars 2024, anmälan stängd

Nätverket Include bjuder in sina medlemslärosäten till en temadag om breddad rekrytering och breddat deltagande i forskarutbildningen.

Program:
09.30 Välkomstfika

10.00-10.10 Välkomna till Karolinska Institutet och Includes temadag
Caroline Olsson (KI, styrelseledamot Include) och Carina Carlund (Högskolan Väst och Includes ordförande)

10.10-10.30 Vad menas egentligen med breddad rekrytering till forskarutbildning?
Karin Vågstrand Samordnare för forskarutbildning, Karolinska institutet
Karin är disputerad på KI och har därefter under 13 år arbetat på universitetsförvaltningen på KI med olika typer av forskarutbildningsfrågor.

10.35-11.00 Statistik om forskarutbildningen
Regina Vilkénas, Laure Doctrinal, utredare, UKÄ

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Vem är doktoranden? Forskningspolitik och forskarpersona i svensk forskarutbildning
Erik Joelsson, Fil. dr. i vetenskapsteori, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

12.00-12.45 Lunch på plats

12.45-14.15 Workshop på temat BR/BD i forskarutbildningen, inklusive diskussioner i grupper och fika
Leds av Bo-Anders Jönsson, professor Lunds universitet

14.15-15.00 Sammanfattning från workshopen och avslut
 Bo-Anders Jönsson och Topias Tolonen, SFS, Doktorandkommitténs ordförande

PLATS
Karolinska Institutet, Inghesalen, våningsplan 2, i Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18a, Solna

TID
Kl 10.00-15.00

Lästips inför temadagen (Curie 5 februari 2024):
Forskning kräver ett välfungerande utbildningssystem

Ett välfungerande utbildningssystem är en förutsättning för forskning av hög kvalitet. De senaste decennierna har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildning minskat kraftigt. Utvecklingen borde leda till eftertanke, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ, inför den forskningspolitiska propositionen.

Om rekrytering i akademin – exemplen prefekter och forskarstuderande, avhandling av Thomas Sandstedt

Från utvald till utbildad, Persona i utredningar om svensk forskarutbildning 1945-2004, avhandling av Erik Joelsson

 

 

Include – ny hemsida

Välkommen till Includes nya hemsida – den är under uppbyggnad, ha tålamod!

Include är ett nationellt nätverk  för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Include arbetar för att samordna resurser och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling i högskolan. Nätverket bidrar till att att utveckla lärosätenas arbete, från genomförande till utvärdering, samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte.

Nätverket arrangerar konferenser, temadagar och workshops för verksamma inom högre utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra arrangemang

Kontakta Include:

  • Carina Carlund – carina.carlund[at]hv.se
  • Maria Löfstedt – admin[at]include.nu
  • Samuel Heimann – samuel.heimann[at]ltu.se