Program, Nationella lika villkorskonferensen 2024

”Konferensen syftar till att gå bortom grundläggande problemfrågeställningar och i stället sätta ljus på framåtblickande strategier som främjar en akademi på lika villkor.

Konferensens mål är att skapa förutsättningar för att nå de jämställdhetspolitiska målen och bli bättre på förebyggande arbete mot diskriminering och exkludering genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Konferensen vänder sig till anställda på svenska universitet och högskolor som arbetar eller är intresserade av att lära sig mer om lika villkor och jämställdhet vid svenska lärosäten, till exempel administrativ personal, lärare, forskare, studenter, studentkårer och ledning, men även andra organisationer med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor.”

(Olivia Nuvotny, utredare på DO)

Mer info och anmälan här (anmälan stänger 2 maj)