Att mäta breddad rekrytering – vilka möjligheter finns med Bak- och framgrund? (UHR webbinarium om breddad rekrytering och breddat deltagande)

Onsdagen den 20 mars, kl. 9.00-9.45

Bak- och framgrund är ett användbart statistikverktyg för att skaffa kunskap om sina studentgrupper och kan användas för att sätta mål och följa upp breddad rekrytering. Mattias Renehed från Ladokkonsortiet berättar om Bak- och framgrund som är ett system som hämtar data ur flera olika register på SCB.

Webbinariet vänder sig främst till dig som har begränsad kunskap om möjligheterna med Bak- och framgrund. Du behöver inte vara användare av verktyget. Syftet är att öka kännedomen om vilka möjligheter som finns med Bak-och framgrund. Det finns mycket kunskap att hämta som underlättar arbetet med breddad rekrytering och genomströmning. Om du inte själv är användare av verktyget, börja med att se om du kan samarbeta med någon användare på ditt lärosäte.