Medlemskap i Include är öppet för lärosäten i Sverige samt Sveriges förenade studentkårer (SFS). Varje medlem bidrar till Includes verksamhet genom sin medlemsavgift och aktiv medverkan i nätverkets arbete. Medlemskap förnyas årligen.
Medlemsavgift är 20 000 kr/år för större lärosäten och 5000 kr/år för mindre högskolor (avgiften beräknas på lärosätenas totala omsättning).

För frågor om medlemskap, kontakta Includes koordinator admin[at]include.nu