Välkommen till Includes nya hemsida – den är under uppbyggnad, ha tålamod!

Include är ett nationellt nätverk  för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Include arbetar för att samordna resurser och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling i högskolan. Nätverket bidrar till att att utveckla lärosätenas arbete, från genomförande till utvärdering, samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte.

Nätverket arrangerar konferenser, temadagar och workshops för verksamma inom högre utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra arrangemang

Kontakta Include:

  • Carina Carlund – carina.carlund[at]hv.se
  • Maria Löfstedt – admin[at]include.nu
  • Samuel Heimann – samuel.heimann[at]ltu.se

 

 

One thought on “Include – ny hemsida

Leave a Reply