Temadag på Karolinska Institutet 14 mars 2024

Nätverket Include bjuder in sina medlemslärosäten till en temadag om breddad rekrytering och breddat deltagande i forskarutbildningen. Program: 09.30 Fika 10.00-10.10 Välkomna till Karolinska Institutet och Includes temadag Caroline Olsson (KI, styrelseledamot Include) och Carina Carlund (Högskolan Väst och Includes ordförande) 10.10-10.30 Vad menas egentligen med breddad rekrytering till forskarutbildning? Karin Vågstrand Samordnare för forskarutbildning, … Continue reading Temadag på Karolinska Institutet 14 mars 2024