Includes antologi tar form

Arbetet med Includes antologi om breddad rekrytering och breddat deltagande går framåt. Under två givande dagar på Långholmen har det diskuterats textbidrag och arbetet framåt. Till hösten räknar vi med att ha ett utgivningsdatum klart – och så småningom en hel bok full med spännande forskning och texter!

Medverkande på skrivdagarna var Linn Svärd, Monica Johansson, Jenny Lindström, Magnus Karlsson, Mattias Burell, Joakim Johansson, Anna Ambrose, Helena Reierstam, Tommie Petersson, Linda Borger, Lotta Bergman och Frida Hessel

SNS-seminarium: Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering? Nu finns inspelningen

Torsdag 25 april 2024, 13:30–14:45
Online + IRL SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från kl. 13:15.

Inspelat seminarium här

Under slutet av 1960-talet skedde en påtaglig ökning av antalet studenter i Sverige. Samtidigt rådde det brist på arbetskraft och det uppstod ett behov av att reglera antalet personer som läste vidare och öka styrningen av studenternas utbildningsval. 1977 genomfördes därför en omfattande reform som bland annat resulterade i etablerandet av tolv nya högskolor runt om i landet.

Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering?

Nationella likavillkorskonferensen 15-16 maj Linnéuniversitetet

Program, Nationella lika villkorskonferensen 2024

”Konferensen syftar till att gå bortom grundläggande problemfrågeställningar och i stället sätta ljus på framåtblickande strategier som främjar en akademi på lika villkor.

Konferensens mål är att skapa förutsättningar för att nå de jämställdhetspolitiska målen och bli bättre på förebyggande arbete mot diskriminering och exkludering genom praktiska exempel och inspiration till arbete.

Konferensen vänder sig till anställda på svenska universitet och högskolor som arbetar eller är intresserade av att lära sig mer om lika villkor och jämställdhet vid svenska lärosäten, till exempel administrativ personal, lärare, forskare, studenter, studentkårer och ledning, men även andra organisationer med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor.”

(Olivia Nuvotny, utredare på DO)

Mer info och anmälan här (anmälan stänger 2 maj)