Temadag på Karolinska Institutet 14 mars 2024, anmälan stängd

Nätverket Include bjuder in sina medlemslärosäten till en temadag om breddad rekrytering och breddat deltagande i forskarutbildningen.

Program:
09.30 Välkomstfika

10.00-10.10 Välkomna till Karolinska Institutet och Includes temadag
Caroline Olsson (KI, styrelseledamot Include) och Carina Carlund (Högskolan Väst och Includes ordförande)

10.10-10.30 Vad menas egentligen med breddad rekrytering till forskarutbildning?
Karin Vågstrand Samordnare för forskarutbildning, Karolinska institutet
Karin är disputerad på KI och har därefter under 13 år arbetat på universitetsförvaltningen på KI med olika typer av forskarutbildningsfrågor.

10.35-11.00 Statistik om forskarutbildningen
Regina Vilkénas, Laure Doctrinal, utredare, UKÄ

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Vem är doktoranden? Forskningspolitik och forskarpersona i svensk forskarutbildning
Erik Joelsson, Fil. dr. i vetenskapsteori, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

12.00-12.45 Lunch på plats

12.45-14.15 Workshop på temat BR/BD i forskarutbildningen, inklusive diskussioner i grupper och fika
Leds av Bo-Anders Jönsson, professor Lunds universitet

14.15-15.00 Sammanfattning från workshopen och avslut
 Bo-Anders Jönsson och Topias Tolonen, SFS, Doktorandkommitténs ordförande

PLATS
Karolinska Institutet, Inghesalen, våningsplan 2, i Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18a, Solna

TID
Kl 10.00-15.00

Lästips inför temadagen (Curie 5 februari 2024):
Forskning kräver ett välfungerande utbildningssystem

Ett välfungerande utbildningssystem är en förutsättning för forskning av hög kvalitet. De senaste decennierna har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildning minskat kraftigt. Utvecklingen borde leda till eftertanke, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ, inför den forskningspolitiska propositionen.

Om rekrytering i akademin – exemplen prefekter och forskarstuderande, avhandling av Thomas Sandstedt

Från utvald till utbildad, Persona i utredningar om svensk forskarutbildning 1945-2004, avhandling av Erik Joelsson