• Include är ett nationellt nätverk för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.
  • Include arbetar för att samordna resurser och stärka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling i högskolan.
  • Nätverket bidrar till att att utveckla lärosätenas arbete, från genomförande till utvärdering, samt att främja samverkan och erfarenhetsutbyte.
  • Nätverket arrangerar konferenser, temadagar och workshops för verksamma inom högre utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra arrangemang!

Kontakt:

  • Carina Carlund – carina.carlund[at]hv.se
  • Maria Löfstedt – admin[at]include.nu
  • Samuel Heimann – samuel.heimann[at]ltu.se