Studenter stöttas för att klara studierna

Arvid Hedin var beredd att ge upp sina studier i Östersund när han fick stöd av mentorn och adjunkten Lena Lundgren. Modellen som Mittuniversitetet använder ska förebygga psykisk ohälsa och göra att färre hoppar av studierna.

(Universitetsläraren 20240208)

Massuniversitetets utmaningar för kvaliteten på högre utbildning
(av Douglas Brommesson, Sofia Nordmark, Jörgen Ödalen)

Sedan 1990-talets mitt har antalet studenter i högre utbildning i Sverige ökat kraftigt. Idag läser drygt var tredje person i varje kohort vidare vid högskola eller universitet. Fler studenter innebär en större spridning i studentunderlagets förutsättningar vilket skapar utmaningar för den undervisande personalen. Frågan är om svenska lärosäten har de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en god kvalitet på undervisningen? Skiljer sig förutsättningarna mellan lärosäten? Mellan discipliner? Dessa är några av frågorna som tas upp i rapporten ”Massuniversitetets utmaningar för kvaliteten på högre utbildning”.

(SNS forskningsrapport 20240207)

Ny rapport visar hur utbildning går i arv

Studenter väljer ofta samma utbildning som sina föräldrar. En ny rapport från forskningsinstitutet IFAU visar varför de gör det.

Intersectional Praxis and Disability in Higher Education

Marie Sépulchre, School of Social Work, Lund University

(Social Inclusion 20231205)