2023 beviljades bidrag till dessa projekt:

Hitta dina kompetenser – studentens väg genom utbildning och ut i arbetslivet
Linköpings universitet
Projektet vill utveckla en workshop för studenter. Tillsammans med studievägledare och studenter på andra utbildningar ska studenten få arbeta med kompetenser på olika sätt. Tanken är att workshopen ska synliggöra nuvarande kompetenser och stärka dem att se utvecklade kompetenser under studietiden.

Kontaktperson: Linnea Fors, linnea.fors@liu.se

 

Alumniundersökning av kursen Akademisk introduktionstermin
Malmö universitet
Kursen Akademisk introduktionstermins syfte är att bredda rekryteringen: att möjliggöra högre studier för studenter ur grupper som traditionellt inte läser på högskolan. Den innehåller därför träning i kompetenser som ingår i den “dolda läroplanen”: studieteknik, att göra ett informerat val av utbildning samt att läsa och skriva akademiskt. Nu ska en alumniundersökning göras för att fastställa i vilken mån kursen når sina mål och hur den kan utvecklas.

Alumniundersöknigen består av tre delar:

  1. Registerstudie med bakgrundsinformation
  2. Enkätundersökning som skickas till studenter som avslutat kursen VT 16 – HT 23
  3. Intervjuundersökning med fokusgrupper. Delstudie 3 bekostas med medel från Include.

Kontaktperson: Karin Zetterberg, karin.zetterberg@mau.se