Arbetet med Includes antologi om breddad rekrytering och breddat deltagande går framåt. Under två givande dagar på Långholmen har det diskuterats textbidrag och arbetet framåt. Till hösten räknar vi med att ha ett utgivningsdatum klart – och så småningom en hel bok full med spännande forskning och texter!

Medverkande på skrivdagarna var Linn Svärd, Monica Johansson, Jenny Lindström, Magnus Karlsson, Mattias Burell, Joakim Johansson, Anna Ambrose, Helena Reierstam, Tommie Petersson, Linda Borger, Lotta Bergman och Frida Hessel