Kvalitetsdrivet är UHR-konferensen för oss som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Include deltog den första dagen med en punkt på programmet:

https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/kvalitetsdrivet-2024/program_/